Första gamla tegelpannan plockades bort 06:55. C:a 14:00 så var hela taket klart. Ny papp, läkt, vindskivor, hängrännor och tegel. Dessutom blev den gamla takluckan igensatt snyggt och prydligt.

ANDERS STÅHL